RWE – prezentace na MFFKV 2014

RWE – výroční zpráva 2013

Archeologický ústav AV ČR – Logo a vizuální styl projektu Velká Morava

RWE – prezentace na MFFKV 2013

RWE – výroční zprávy 2012

IDEA RS – Produktová brožura

Královopolská – vizuální styl

RWE – energie českého lyžování

Nejvyšší soud ČR – výroční zpráva 2011

RWE – prezentace na MFFKV 2012

RWE – výroční zprávy 2011

RWE – prezentace na MFFKV 2011