TAILOR – chemický detektor

Koncept vzhledu armádního chemického dektektoru.
Design | 2017