Archeologický ústav AV ČR – katalog k putovní výstavě

Archeologický ústav AV ČR – vizuál výstavy Velká Morava

Archeologický ústav AV ČR – Sborník

Archeologický ústav AV ČR – Logo a vizuální styl projektu Velká Morava

Archeologický ústav AV ČR – Bulletin